Uw vastgoed laten taxeren in Nijmegen of omgeving - 39630

Uw vastgoed laten taxeren in Nijmegen of omgeving

Door de toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties voor bedrijfsmatig vastgoed is Strijbosch Thunnissen Taxaties opgericht en voert deze taxaties uit van de meest uiteenlopende type vastgoed. Binnen Strijbosch Thunnissen is er sprake van een strikte scheiding tussen de (bedrijfs)makelaardij en taxaties door middel van “Chinese Walls”. Hierdoor worden alle taxaties geheel objectief en onafhankelijk uitgevoerd in overeenstemming met de ethische normen zoals voorgeschreven door de Royal Institution of Charted Surveyors (RICS) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Schakel een deskundige taxateur in!

Hoe mogen we contact met u opnemen?
 • Heldere waarde onderbouwing
 • Gecertificeerde taxateurs
 • Lokale, regionale en landelijke kennis
 • Taxatierapporten voor elke financiering

Een taxatierapport door Strijbosch Thunnissen Taxaties

Strijbosch Thunnissen Taxaties voert taxaties uit in de gehele regio Nijmegen. U kunt bij ons terecht voor taxaties van alle typen bedrijfspanden, zoals kantoren, winkelpanden, bedrijfscomplexen, beleggingsobjecten maar ook voor specifiek onroerend goed zoals scholen, kloosters, kerken, toekomstige woningbouwlocaties en horeca. Onze taxateurs zijn ervaren en kunnen u een kwalitatief taxatierapport bieden.

Taxatierapporten kunnen worden opgesteld ten behoeve van verschillende doeleinden zoals (her)financiering, aan- en verkoopbeslissing, fiscale doeleinden en huurprijsherziening.

Dit kunt u van ons verwachten

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Complete rapportage inclusief overzichtelijk rekenmodel;
 • Heldere onderbouwing met referentietransacties;
 • Taxaties zijn conform kwaliteitseisen van de grootste banken en vastgoedfinanciers, zoals ABN AMRO, FGH Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, NIBC, Handelsbanken en Volksbank.

Onze taxaties voldoen aan de meest recente richtlijnen zoals gesteld door de IVS (International Valuation Standards), RICS (Royal Instituition of Charted Surveyors), NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) en het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Daarnaast zijn onze taxateurs ook aangesloten bij het TMI (Taxatie Management Instituut).

Ontmoet onze taxateurs

Bauke Coppes Bauke Coppes
Bauke Coppes Bauke Coppes

Vennoot - Bedrijfsmakelaar/Taxateur MRICS RM RT

Jorn van de Bovenkamp Jorn van de Bovenkamp
Jorn van de Bovenkamp Jorn van de Bovenkamp

Junior Consultant

Arthur Wilbers Arthur Wilbers
Arthur Wilbers Arthur Wilbers

Register Taxateur RT

Veelgestelde vragen over bedrijfspanden taxeren

Nadat het te taxeren object is opgenomen door de taxateur duurt het doorgaans tien werkdagen voordat het rapport in concept wordt aangeleverd. Hierna wordt het rapport besproken en eventuele feitelijke onjuistheden aangepast en wordt het definitieve rapport verstrekt.

TMI staat voor het Taxatie Management Instituut en wordt gebruikt om opdrachtgevers de garantie te geven tot een rapport van de hoogste kwaliteitseisen omdat ze voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed. TMI zorgt voor uniforme richtlijnen voor de taxateur waardoor taxaties van commercieel vastgoed objectief, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar zijn. Hiermee worden TMI taxaties uitsluitend gebruikt als waardebepaling voor bedrijfs onroerend goed en niet voor particuliere woningen.

Om te kijken of er een NWWI of een TMI taxatie nodig is wordt bepaald door het onroerend goed wat getaxeerd dient te worden. Een NWWI taxatie wordt gebruikt om een waarde vast te stellen van een privéwoning, bijvoorbeeld voor de verkoop van een huis. Een TMI taxatie wordt uitgevoerd door een taxateur gespecialiseerd in waardebepaling van bedrijfs onroerend goed en dus commercieel, zakelijk vastgoed. Uiteraard zijn er enkele gevallen waarin de scheiding ingewikkelder ligt, zoals een bedrijfswoning. Raadpleeg hierbij altijd eerst uw financieel adviseur voordat u op zoek gaat naar een taxateur zodat u zeker weet dat de taxatie aan zal sluiten op uw financiering.

De kosten van een taxatie van commercieel vastgoed hangen van een aantal factoren af. Bij het vaststellen van het tarief wordt gekeken naar de hoeveelheid te taxeren objecten om te bepalen hoeveel rapporten er opgesteld dienen te worden. Ook de staat waarin het object verkeert, bijvoorbeeld in verhuur of eigen gebruik, kan invloed hebben op het tarief. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de grootte en initiële waarde van het te taxeren object. Tot slot heeft de complexiteit van het object van invloed op het tarief omdat een incidenteel object de taxatie arbeidsintensiever kan maken. Hierom wordt er voor elke aanvraag een persoonlijke en vrijblijvende offerte opgesteld waarin alle factoren worden meegenomen en het tarief wordt bepaald.

Indien u bedrijfs onroerend goed wil laten taxeren worden er een aantal stappen uitgevoerd. Allereerst wordt er na het indienen van een aanvraag een offerte-opdrachtbrief opgesteld waarin afspraken zoals het te waarderen object en het tarief worden vastgelegd. Nadat deze opdrachtbrief is ondertekend wordt er een afspraak gepland ter opname van het te taxeren object en wordt documentatie opgevraagd. De nodige documenten ten behoeve van de uit te voeren taxatie betreffen:

 • Energielabel;
 • Huurovereenkomsten en huidig betaalde kale huurprijzen;
 • Tekeningen (plattegronden);
 • Woz-beschikking;
 • Kamerverhuurvergunning en gebruiksmelding;
 • Milieugegevens (asbest, bodemrapport);
 • Eventuele begroting bouwkosten;
 • Indien van toepassing de VvE gegevens (meest recente resultatenrekening, balans en het meerjarenonderhoudsplan);
 • Vergunning met betrekking tot splitsen;
 • Leveringsakte/eigendomsbewijs;
 • Splitsingsakte met splitsingstekening.

Nadat alle documenten in goede orde zijn ontvangen zal het object op de afgesproken datum opgenomen. Tijdens deze opname wordt erg gekeken naar factoren zoals de bouwkundig staat van het object, de oppervlakte, isolatie en duurzaamheid, parkeergelegenheden en de locatie. Aan de hand van de opname en de verstrekte informatie zal de taxateur een taxatierapport opstellen. Deze zal doorgaans 10 werkdagen na opname in concept worden aangeleverd. Nadat het concept is besproken en de eventuele opmerkingen in acht genomen zijn zal het definitieve rapport verstrekt worden.

Wij werken met een TMI taxatie, wat betekent dat alle waardebepalingen voldoen aan de eisen van het Taxatie Management Instituut om kwaliteit en objectiviteit te kunnen garanderen. Om deze reden accepteren alle banken en geldverstrekkers TMI geregistreerde taxaties.

U heeft een taxatierapport nodig?

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neem contact op met onze taxatie specialisten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie