Klachtenprocedure

Strijbosch Thunnissen Makelaars streeft ernaar om de hoogste kwaliteit dienstverlening te bieden aan haar cliënten. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om zo goed mogelijk te werken en goede service en dienstverlening te bieden, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij waarderen het als onze cliënten de moeite willen nemen om hun ontevredenheid aan ons kenbaar te maken. Als u een klacht of opmerking doorgeeft, doen wij onze uiterste best om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Onze klachtenprocedure is vastgelegd en legt uit hoe een klacht bij ons kan worden ingediend. De klachtenprocedure kent 2 stappen.

Stap 1

Deze stap geeft Strijbosch Thunnissen Makelaars de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. Strijbosch Thunnissen Makelaars probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

Strijbosch Thunnissen Holding B.V.

Sinya van Duin

Sint Canisiussingel 22

6511 TJ Nijmegen

E-mail: info@s-t.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.

Wanneer u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap twee.

Stap 2

Indien wij niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over de oplossing van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid om het geschil voor te leggen bij een onafhankelijke partij.

Klachtenprocedure NVM

NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is Strijbosch Thunnissen Makelaars daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.

De adresgegevens zijn:

Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Afdeling

Consumentenvoorlichting

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

Tuchtrecht NRVT

De taxateur die zich inschrijft in het register van het NRVT is onderworpen aan de statuten en de reglementen van het NRVT en derhalve ook aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij voor zijn handelen of nalaten in strijd met de Algemene gedrags- en beroepsregels en/of andere reglementen van het NVRT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (STNRVT). De STNRVT is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.

Klachten kunnen worden ingediend door belanghebbenden, opdrachtgevers of door het NRVT. Klachten worden ingediend bij het klachtenbureau van de STNRVT. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege.

U kunt een klacht indienen bij het klachtenbureau STNRVT via: info@nrvt.nl

Postadres:

Stichting Tuchtrechtspraak NRVT

Postbus 4136

3006 AC ROTTERDAM