Vastgoedtrends in de logistiek

Geschreven door Bauke Coppes op 26 februari 2024

In de afgelopen jaren heeft de logistieke markt aanzienlijke groei doorgemaakt. Echter, in 2023 werd deze sector, samen met de gehele vastgoedmarkt, sterk beïnvloed door wereldwijde ontwikkelingen op de kapitaalmarkten. Dit resulteerde onder andere in minder investeringen. Ondanks deze uitdagingen bleef de logistieke markt, qua investeringsvolume, nog steeds de grootste in de branche in vergelijking tot andere vastgoedmarkten. De verwachting voor 2024 is dat het investeringsvolume weer iets zal toenemen.

Trends in 2024

Voor beleggers zijn er echter voldoende kansen om meerwaarde te creëren in verouderde, leegstaande gebouwen door middel van verduurzaming en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. Dergelijke initiatieven maken deze gebouwen aantrekkelijker voor zowel beleggers als gebruikers op het moment dat de vraag weer aantrekt.

Op dit moment zien we een afkoeling van de vraag op de gebruikersmarkt van logistiek vastgoed. Hoewel er regionaal grote verschillen optreden, leidt dit tot een lichte toename van leegstand, met meer gevallen van verborgen leegstand. Logistieke dienstverleners tonen een verminderde neiging tot structurele uitbreiding en geven de voorkeur aan kortere huurperiodes. Hoewel de algehele leegstand nog steeds op een laag niveau blijft, neemt de stijging van de tophuren langzaam af. Daarnaast zien we in de markt steeds meer 'verborgen' leegstand, dat wil zeggen leegstaande ruimtes waar weliswaar nog wel een huurcontract van toepassing is, maar deze ruimtes worden veelal niet meer gebruikt en/of vooralsnog niet aangeboden op de markt.

Hoewel er nog steeds interesse is in logistiek vastgoed, liggen de prijsniveaus tussen kopers en verkopers momenteel te ver uit elkaar. Hierdoor ontstaat er een mismatch tussen vraag en aanbod. Voor investeerders lijken de meeste kansen hierdoor te liggen op value-add investeringen: het verwerven van ouder vastgoed en middels investeringen gunstiger verhuren voor een beter rendement.

Vorig jaar merkten we al op dat enkele investeerders hun beleggingsstrategieën uitbreidden of verplaatsten naar andere assets, zoals light industrial. In recente perioden zien we ook dat sommige investeerders hun beleggingsprofiel verplaatsen naar de periferie, dus naar locaties buiten de G5. Er zijn steeds meer beleggers die zelfs voor deze locaties een zelfstandige entiteit oprichten.

Vastgoedtrends in de logistiek
Bauke Coppes
Neem contact op met Bauke

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Gevecht om schaarse bouwgrond zet logistieke ondernemers klem

Gevecht om schaarse bouwgrond zet logistieke ondernemers klem

Logistieke ondernemers zijn massaal op zoek naar ruimte voor groei, maar ruimte voor uitbreiding is er niet of nauwelijks. De schaarste drijft de prijs...
Bekijk overzicht