Gevecht om schaarse bouwgrond zet logistieke ondernemers klem

Geschreven door Bauke Coppes op 18 november 2021

Logistieke ondernemers zijn massaal op zoek naar ruimte voor groei, maar ruimte voor uitbreiding is er niet of nauwelijks. De schaarste drijft de prijs op.

De distributiecentra schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De komst van COVID-19 heeft deze ontwikkeling alleen maar verder doen versnellen aangezien de online bestedingen afgelopen 1,5 jaar exceptioneel zijn toegenomen. Deze ontwikkelingen zijn alom bekend, echter zorgt dit voor een enorme vraag naar meer én grotere distributiecentra. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is er ruimte nodig, en veel.

Eén van de problemen waar we mee kampen is het feit dat gemeenten hier onvoldoende op zijn voorbereid. In de bestaande structuurvisies en bestemmingsplannen is namelijk te weinig of geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen. De bestaande bedrijventerreinen zijn reeds volgelopen en er is vaak beperkte ruimte voor uitbreiding van reguliere logistieke kavels, laat staan voor de XXL-kavels. Het punt is dat gemeenten de huidige problematiek wel erkennen, maar beleidsmatig weinig tot niets op korte termijn kunnen verrichten.

Een ander veel voorkomende issue, die erg actueel is, is de regelgeving rondom stikstofemissies. Zo zijn er verschillende voorbeelden waarbij uitbreiding van bedrijventerreinen bestemmingstechnisch mogelijk zijn, maar worden gedwarsboomd door regelgeving rondom stikstof. Dit zorgt vaak voor verdere vertragingen of zelfs een uiteindelijke ‘no go’. De schaarste gaat komende jaren hoe dan ook toenemen en dit zal de grondprijs verder doen opdrijven.

Door de aanhoudende hoge gebruiksvraag maakt dat elke logistieke ruimte een gebruiker vindt. Mede door de schaarste aan grond heeft dit geleid tot een explosie van ontwikkelingen door (inter)nationale beleggers en ontwikkelaars. Door deze partijen worden locaties vaak speculatief gekocht en zien we dat lokaal en regionaal actieve ondernemers vaak achter het net vissen. Grondprijzen zijn afgelopen jaar op sommige locaties wel met 15-20% gestegen en dat in combinatie met de hedendaagse bouwprijzen maakt het voor de regionale logistieke dienstverleners lastig om aan schaalvergroting te doen.

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars
In de regio’s Nijmegen – Wijchen – Tiel adviseert Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars zowel regionaal alsmede landelijk actieve logistieke ondernemers, ontwikkelaars en beleggers. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars is partner in Dynamis Logistiek en kan hierdoor ook op landelijk niveau adviseren.

Heeft u interesse in logistiek vastgoed of wilt u advies omtrent de verkoopmogelijkheden? Neem dan contact op met Bauke Coppes van Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars via coppes@s-t.nl of 024 365 10 10.

Gevecht om schaarse bouwgrond zet logistieke ondernemers klem
Bauke Coppes
Neem contact op met Bauke

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Vastgoedtrends in de logistiek

Vastgoedtrends in de logistiek

In de afgelopen jaren heeft de logistieke markt aanzienlijke groei doorgemaakt. Echter, in 2023 werd deze sector, samen met de gehele vastgoedmarkt, sterk beïnvloed door wereldwijde...
Vastgoedtrends in de logistiek

Vastgoedtrends in de logistiek

In de afgelopen jaren heeft de logistieke markt aanzienlijke groei doorgemaakt. Echter, in 2023 werd deze sector, samen met de gehele vastgoedmarkt, sterk beïnvloed door wereldwijde...
Bekijk overzicht