2023: Energielabel C vereist

Geschreven door Sophie van Loon op 23 augustus 2021

In mijn werkveld kom ik regelmatig tegen dat kantoren geen energielabel hebben en dat eigenaren van kantoorruimtes niet op de hoogte zijn over de energielabelplicht. Niet zo gek. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat meer dan de helft van de Nederlandse kantoren geen energielabel C of hoger hebben. In 2023 zijn kantoren verplicht om energielabel C te hebben. Eigenaren van kantoorruimtes hebben nog 1,5 jaar de tijd om een energielabel aan te vragen en/of energiebesparende maatregelen door te voeren. Hoe gaan we dit realiseren en welke gevolgen heeft dat voor de kantorenmarkt?

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat momenteel circa 35% van alle kantoren een energielabel C of hoger heeft, ongeveer 12% heeft energielabel D of lager en 53% heeft nog helemaal geen energielabel. Daarnaast komt naar voren dat de Randstad in vergelijking met de andere provincies in Nederland voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Ongeveer de helft van de totale kantorenoppervlakte in de Randstad heeft minimaal energielabel C. Dit heeft grotendeels te maken met de vraag naar kantoorruimtes en de hogere huurprijs, waardoor de kosten voor energiebesparende maatregelen gemakkelijker doorberekend kunnen worden. Tevens blijkt dat er een groot verschil is tussen grote en kleinere kantoorpanden. Kleinere kantoorpanden zitten vaker in de categorie D-label of lager, dan grotere kantoorpanden. Dit is te verklaren door de lagere huurprijs bij kleine kantoorpanden, waardoor eigenaren minder kunnen investeren in het pand.[1]

Gevolgen

Veel eigenaar-gebruikers en particuliere beleggers zijn niet op de hoogte van de labelplicht per 1 januari 2023 en weten ook niet wat de gevolgen zijn of welke energiemaatregelen ze moeten nemen. Een ander deel van de vastgoedeigenaren wacht juist af en verwacht dat strenge handhaving zal uitblijven. Op zich een logische aanname. Een groot deel van de overheidskantoren zijn namelijk nog niet voorzien van een energielabel C of zijn niet klaar voor 2023. Het gaat hier voornamelijk om gemeentehuizen en kleinere overheidslagen. De overheid dient het goede voorbeeld te geven aan de vastgoedsector. Daarnaast is het aan hun de taak om de vastgoedeigenaren te informeren over de labelplicht en welke voordelen een goed energielabel heeft.

Wat wordt er precies verwacht?

Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden verplicht minimaal energielabel C hebben. Dit staat gelijk aan een maximale fossiele energiebehoefte van 225 kWh per m² per jaar. Het gaat om kantoorpanden waarbij de gebruiksoppervlakte aan de kantoorfunctie 50% of meer is en de oppervlakte aan de kantoorfunctie groter is dan 100 m2. Deze verplichting is tot stand gekomen in het Energieakkoord uit 2013. Het idee is om een energie neutrale gebouwde omgeving te realiseren. Indien een kantoorpand niet voldoet aan minimaal energielabel C, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet als kantoorfunctie worden ingevuld.

Uitzonderingen:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties is 50% of meer van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw is minimaal 100 m2;
  • Het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.[2]

Nog geen energielabel C als kantooreigenaar?

Wanneer u als eigenaar van een kantoorruimte per 1 januari 2023 nog niet beschikt over een energielabel C of hoger dan kan dat flinke gevolgen hebben, zoals een boete van 20.000 euro of in het ergste geval sluiting van het kantoor. Wat kunt u doen als eigenaar van een kantoorruimte? U heeft nog anderhalf jaar de tijd om een energielabel aan te vragen en/of energiebesparende maatregelen door te voeren. Begin op tijd! Indien u nog geen energielabel heeft, is het verstandig om deze aan te vragen. Mocht uw kantoorruimte een D-label hebben of lager dan is het raadzaam om energiebesparende maatregelen te nemen zodat u tijdig voldoet aan de juiste eisen. Dit hoeft niet altijd om grote investeringen te gaan. Sommige kleine investeringen kunnen al zorgen voor een sprong in het energielabel, bijvoorbeeld ledverlichting of dakisolatie.

U kunt altijd één van onze bedrijfsmakelaars van Dynamis vragen voor een advies wat betreft duurzaamheid van uw kantoorpand. Uiteindelijk is het nemen van duurzame maatregelen in uw kantoorpand een goede investering en zorgt voor een verbeterde verhuurbaarheid en een hogere marktwaarde!

[1] CoBouw

[2] Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Sophie van Loon
Neem contact op met Sophie