Home Arnhem (026) 355 21 00 Nijmegen (024) 365 10 10 Partner in Dynamis

RICS

Dynamis is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat Dynamis de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.

Wat is RICS?

1028639_RICS.png

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast Dynamis zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd.

Strijbosch Thunnissen Makelaars (026) 355 21 00 | (024) 365 10 10
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.